Lịch chăm sóc khách hàng là nơi thiết lập các lần chăm sóc tự động cho khách hàng. Lịch chăm sóc khách hàng sẽ tạo ra các giao dịch trong tương lai kể từ ngày khách hàng mua sản phẩm để giúp quá trình chăm sóc khách hàng ít bị quên và sót hơn.

Thêm mới Lịch chăm sóc khách hàng (CSKH)

  • Bước 1: Vào module “Hỗ trợ” => Lịch CSKH => Lịch CSKH

  • Bước 2: Tại giao diện Lịch CSKH => Thêm mới => Màn tạo mới lịch CSKH hiển thị. Điền các trường bắt buộc: Lần CSKH, Số ngày, Loại giao dịch => Bấm “Lưu” để thêm mới lịch CSKH

Sửa Lịch chăm sóc khách hàng

  • Bước 1: Tại màn lịch CSKH, click vào hành động “Sửa” tại lịch CSKH muốn chỉnh sửa:

 

  • Bước 2: Thay đổi thông tin cần chỉnh sửa => Bấm “Cập nhật” để lưu lại thông tin vừa chỉnh sửa.

Xóa Lịch chăm sóc khách hàng

  • Bước 1: Tại màn lịch CSKH, click vào hành động “Sửa” tại lịch CSKH muốn xóa

  •  Bước 2: Click “Xóa” => Popup hiển thị xác nhận có muốn xóa lịch CSKH không => Click “Có” để xác nhận xóa.