Lịch chăm sóc khách hàng là nơi thiết lập các lần chăm sóc tự động cho khách hàng. Lịch chăm sóc khách hàng sẽ tạo ra các giao dịch trong tương lai kể từ ngày khách hàng mua sản phẩm để giúp quá trình chăm sóc khách hàng ít bị quên và sót hơn.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ