Lịch sử cuộc gọi Web RTC

Khi người dùng đăng ký tổng đài Web RTC, truy cập lịch sử Web RTC sẽ biết được chi tiết các cuộc gọi: mã cuộc gọi, thời gian gọi, thời lượng, loại cuộc gọi, trạng thái, số gọi, số nghe, đối tượng, người thực hiện, file ghi âm

– Loại cuộc gọi gồm: cuộc gọi vào là cuộc gọi của khách hàng đến, cuộc gọi đi là cuộc gọi cho khách hàng, gọi nội bộ là cuộc gọi của các user có trên phần mềm

– Trạng thái: tùy vào từng cuộc gọi có các trạng thái khác nhau, CrmViet thiết lập các trạng thái sẵn: Người dùng không nghe máy của khách hàng và đổ chuông cho đến khi hệ thống tự động tắt kết nối, tiếp nhận cuộc gọi thành công

– Đối tượng: là các đối tượng gọi đến tổng đài, có thể là khách hàng, liên hệ khách hàng, nhà cung cấp, liên hệ nhà cung cấp hoặc số khác

– File ghi âm: tính năng ghi âm cuộc gọi cho phép người dùng ghi âm các cuộc gọi đến, cuộc gọi đi

Các bước thực hiện lịch sử cuộc gọi Web RTC:

Chọn Marketing -> chọn Lịch sử cuộc gọi -> Ở phần tổng đài, chọn Web RTC -> chọn Tìm kiếm

Lịch sử cuộc gọi WebRTC

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.