Lịch sử truy cập Website: Là module có chức năng lưu trữ thông tin truy cập của khách hàng vào trang website của công ty, giúp theo dõi để có thể biết nguồn thông tin khách hàng đến đâu, thời gian và thời điểm mà khách hàng truy cập vào website, từ khóa mà khách hàng tìm kiếm, đường dẫn đưa khách hàng đến website.

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Marketing > Lịch sử truy cập Website

– Bước 2: Màn hình hiển thị các lịch sử truy cập vào Website của khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ