Khi có khách hàng mới và người dùng muốn chuyển khách hàng đó vào list khách hàng đã tạo sẵn, người dùng có thể thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào module Khách hàng

Bước 2: Nhấn chọn các khách hàng muốn thêm vào list khách hàng

Bước 3: Nhấn chọn List khách hàng

Bước 4: Chọn list khách hàng mong muốn và nhấn nút Chọn list khách hàng

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.