Khi có khách hàng mới và người dùng muốn chuyển khách hàng đó vào list khách hàng đã tạo sẵn, người dùng có thể thực hiện các thao tác sau:

Cách 1

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > Khách hàng

– Bước 2: Tại màn hình danh sách khách hàng > Tích chọn khách hàng cần thêm vào list > chọn biểu tượng (…) > Thêm khách hàng vào list

– Bước 3: Tích chọn list khách hàng cần thêm > Chọn list khách hàng

Cách 2

– Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng chọn module Khách hàng > List khách hàng

Bước 2: Tại màn hình danh sách List khách hàng > vào chi tiết list khách hàng cần thêm khách hàng vào

– Bước 3: Tại màn hình chi tiết thông tin list khách hàng > Chọn khách hàng

– Bước 4: Popup thông tin khách hàng hiển thị, người dùng tìm lọc khách hàng cần thêm vào list > Tích chọn khách hàng thêm vào list > Chọn khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.