Loại giao dịch là các đầu công việc người quản lý setup cho sales như gọi điện, gặp mặt,… Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ có các loại giao dịch khác nhau.

Để thêm mới loại giao dịch, người dùng thao tác như sau:

Thêm mới loại giao dịch

Bước 1: Cài đặt (bánh răng) => Chọn Loại giao dịch:

Bước 1: Cài đặt (bánh răng) => Chọn Loại giao dịch:

Bước 2: Giao diện Loại giao dịch hiển thị => Chọn “Thêm mới”:

Bước 3: Giao diện Thêm mới loại giao dịch hiển thị, nhập thông tin trường bắt buộc => Bấm “Lưu” để lưu lại loại giao dịch vừa thêm mới.

Tích “Hiện lịch trang chủ” nếu muốn giao dịch thuộc loại công việc này hiển thị ở lịch công việc.

Lưu ý: Điểm kết quả có thể điền số 0. Điểm kết quả sẽ được cộng cho khách hàng khi khách hàng có giao dịch ở trạng thái hoàn thành, để đánh gia mức độ tiềm năng của khách hàng, phân loại khách hàng.

Người dùng Sửa loại giao dịchXóaTìm kiếm loại giao dịch

 

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.