Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ thiết lập ra các  loại khách hàng khác nhau để hỗ trợ cho việc quản lý khách hàng thêm dễ dàng.

1. Thêm mới Loại khách hàng

– Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng click bánh răng cài đặt > chọn Loại khách hàng

 

– Bước 2 : Tại màn hình Danh sách Loại Khách hàng > chọn Thêm mới

– Bước 3 : Tại màn hình Thêm mới Loại Khách hàng, người dùng điền các trường đủ các trường theo thông tin cần thiết, trong đó các trường bắt buộc gồm Loại khách hàng > Lưu

 

 

2. Chỉnh sửa Loại khách hàng

– Bước 1 : Tại màn hình danh sách Loại khách hàng > chọn biểu tượng Sửa

– Bước 2 : Tại màn hình chỉnh sửa Loại khách hàng, người dùng điền các trường đủ các trường theo thông tin cần chỉnh sửa > Cập nhật

3. Xóa Loại khách hàng

– Bước 1: Tại màn hình danh sách Loại khách hàng > chọn biểu tượng Sửa

– Bước 2 : Tại màn hình chỉnh sửa Loại khách hàng > chọn Xóa

– Bước 3: Trong Pop-up Xác nhận xóa, người dùng chọn Xóa khách hàng hoặc Không xóa khách hàng để xóa loại khách hàng

 

  • Người dùng chọn Xóa khách hàng: Khi chọn button này, tất cả khách hàng mà người dùng đã xếp vào loại này sẽ được xóa đi cùng với Loại khách hàng đã chọn xóa
  • Người dùng chọn Không xóa khách hàng: Khi chọn button này, tất cả khách hàng mà người dùng đã xếp vào loại này sẽ được giữ lại , chỉ có Loại khách hàng được xóa đi

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.