Người dùng có thể tìm kiếm và lọc cuộc gọi theo một hoặc nhiều tiêu chí: tổng đài, số điện thoại, thời gian, cuộc gọi, đối tượng

– Có thể lọc theo cuộc gọi vào, ra hoặc nội bộ: Cuộc gọi vào là cuộc gọi của khách hàng gọi đến, cuộc gọi ra là gọi cho khách hàng, gọi nội bộ là gọi cho các tài khoản có trên phần mềm

Ở bảng danh sách cuộc gọi, người dùng sẽ biết được thông tin chi tiết của các cuộc gọi

Các bước lọc cuộc gọi:

Chọn Marketing -> Chọn Lịch sử cuộc gọi -> Điền các thông tin cần lọc -> Chọn Tìm kiếm

Lọc cuộc gọi

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.