Liên hệ là các thông tin về người liên lạc( người giao dịch) của khách hàng. Với tính năng Lọc liên hệ cho phép người dùng tìm kiếm thông tin liên hệ một cách nhanh chóng qua nhiều tiêu chí

Cách thực hiện:

B1: Chọn Bán hàng -> Chọn Liên hệ với khách hàng:

B2: Tìm kiếm liên hệ theo nhiều tiêu chí: Người liên hệ, chức vụ, giới tính, khách hàng, số di động, email, chủ sở hữu

Lọc liên hệ

B3: Chọn Tìm kiếm

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ