Cơ hội giúp người dùng đánh giá, dự báo về doanh số, các cơ hội thất bại để có các chiến lược phù hợp. Với tính năng lọc và tìm kiếm cơ hội, giúp người dùng tra cứu nhanh thông tin của hàng hóa trong cơ hội qua nhiều tiêu chí.

B1: Trong phần tiêu chí lọc cơ hội -> Chọn Tra cứu:

Tra cứu cơ hội

B2: Người dùng có thể tra cứu theo nhiều tiêu chí: Mã hàng hóa, tên hàng hóa, khách hàng, ngày bắt đầu, tới ngày.

Tra cứu cơ hội

B3: Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm, nhấn Bỏ qua để không tra cứu thông tin nữa và quay trở lại màn hình trước đó, chọn Mặc định để cập nhật lại dữ liệu hàng hóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.