Người dùng có thể tìm kiếm lại những giao dịch mà mình đã tạo, hoặc những giao dịch mà mình là người phải phụ trách, những giao dịch mình được chia sẻ, những giao dịch của nhân viên cấp dưới bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm giao dịch trong màn hình danh sách giao dịch ở module giao dịch.

Để tìm kiếm giao dịch người dùng chỉ cần nhập một trong các tiêu chí cần tìm kiếm liên quan đến giao dịch như :  Nhập thông tin tên giao dịch/mô tả/đánh giá tại ô tìm kiếm giao dịch, hoặc nhập các tiêu chí khác : người giao việc,người phụ trách, khách hàng, loại giao dịch, trạng thái , khoảng thời gian ngày bắt đầu, hạn hoàn thành,ngày hoàn thành,mức ưu tiên, sau đó nhấn enter hoặc nhấn nút tìm kiếm

Người dùng có thể sắp xếp lại danh sách giao dịch theo tiêu chí, tiêu chí sắp xếp.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.