Lọc và tìm kiếm hàng hóa 

Người dùng có thể tìm kiếm hàng hóa qua một hoặc nhiều tiêu chí: mã hàng hóa, tên hàng hóa, serial, hãng sản xuất, xuất xứ, tiêu chí sắp xếp

Điền thông tin của hàng hóa cần tìm -> Chọn Tìm kiếm

Tìm kiếm hàng hóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.