Khi gửi sms mà gặp lỗi 99 “Lỗi không xác định” có thể là do tài khoản không đủ hạn mức để thực hiện lần gửi tin này Quý khách vui lòng vào Marketing –> Lịch sử sms –> Kiểm tra số dư để cập nhật số dư. Nếu tài khoản không đủ vui lòng liên hệ CrmViet để nạp thêm nếu gặp lỗi khác vui lòng chat trực tuyến để được hỗ trợ