Khi gặp tình trạng không thể Login được phần mềm mặc dù Quý khách nhớ rõ rằng đã nhập đúng Pass thì có 2 nguyên nhân một là Pass sai thật vui lòng liên hệ Admin của công ty để họ đổi pass giúp. Trường hợp thứ 2 có thể khởi động lại máy chủ vì có thể phần kết nối tới cơ sở dữ liệu bị lỗi. Nếu vẫn không được vui lòng phản ánh qua chat trực tuyến hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ