Việc này xảy ra có thể do thao tác phân quyền chưa chuẩn hoặc hiểu chưa đúng ý nghĩa của Quyền. CrmViet có tới hơn 300 quyền chi tiết để phân quyền chuẩn người admin của Doanh nghiệp cần tạo ra các nhóm quyền (Tập hợp các quyền được phép thao tác trên hệ thống) và gắn các user (tài khoản người dùng) vào nhóm quyền đó. Một số quyền trong thực tế sẽ hơi khác với ngôn ngữ trên phần mềm Quý khách vui lòng trao đổi với tư vấn của CrmViet qua chat trực tuyến để được giải đáp hoặc gọi Hotline 024 7300 4666