Tính năng lưu mô tả cuộc gọi giúp người dùng note lại những thông tin trao đổi quan trọng, lưu nhanh giữa hai người. Khi khách hàng gọi vào, hoặc từ phần mềm gọi ra sẽ tạo ra một giao dịch thuộc loại giao dịch gọi điện tổng đài để lưu lại thông tin.

Khi đó góc dưới bên trái màn hình sẽ hiển thị popup, người dùng note lại thông tin trao đổi, nhấn lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.