Nhắc công nợ hiển thị tại trang chủ chính là nhắc công nợ của những hợp đồng còn nợ trong mục hợp đồng

Ví dụ: Khách hàng A chưa thanh toán hợp đồng bán sản phẩm X trị giá 10 triệu đồng -> phần công nợ 10 triệu đồng sẽ hiển thị ở công nợ của trang chủ

 

Công nợ ở trang chủ cho biết số tiền nợ của khách hàng trên tổng giá trị các hợp đồng. Để xem chi tiết công nợ của từng hợp đồng -> chọn công nợ -> chọn khách hàng hoặc hợp đồng cần xem

Người dùng có thể thanh toán nhanh hợp đồng khi chọn Thanh toán ở mục Thanh toán nhanh  của hợp đồng muốn thanh toán. Khi chọn thanh toán nhanh sẽ tự động sinh ra một phiếu thu bằng với giá trị cần thanh toán của hợp đồng mà người dùng không cần phải làm phiếu thu cho khách hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.