Mỗi nhân viên kinh doanh có hàng trăm hàng nghìn khách hàng, để nhớ ngày sinh nhật của từng khách hàng là điều không dễ dàng. Tính năng nhắc sinh nhật khách hàng sẽ giúp nhân viên kinh doanh giải quyết được khó khăn, tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng.

  • Thiết lập nhắc sinh nhật khách hàng, nhắc sinh nhật liên hệ của khách hàng

Mở rộng  – Quản trị – Tham số hệ thống – Cập nhật – Thiết lập số ngày nhắc KH thành lập, số ngày nhắc sinh nhật liên hệ – Cập nhật

  • Nhắc sinh nhật khách hàng, nhắc sinh nhật liên hệ của khách hàng

Mở rộng  – Màn hình nhắc sinh nhật hiển thị, nếu không có sinh nhật thì sẽ không hiển thị . Nhấn vào khách hàng để xem chi tiết. Người dùng có thể gửi mail/ sms chúc mừng sinh nhật tự động nhờ module cài đặt tự động hoặc có thể gửi thủ công

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.