Tiến độ thanh toán: Số tiền khách hàng phải thanh toán chia nhỏ thành nhiều lần, khách hàng có thể thanh toán theo từng đợt. Tính năng Nhắc tiến độ thanh toán ở phần Công nợ của trang chủ  giúp người dùng biết được số tiền cần thanh toán theo từng ngày và các đợt thanh toán sắp tới

Tùy vào cài đặt số ngày nhắc trước tiến độ thanh toán, tính từ số ngày hạn thanh toán trở về trước, các đợt thanh toán sẽ được thông báo ở phần tiến độ thanh toán

 

Để cài đặt số ngày nhắc trước thanh toán, người dùng chọn  Cài đặt (Bánh răng)-> Chọn Tham số hệ thống -> Chọn Cập nhật -> Điền số ngày muốn nhắc trước hạn cần thanh toán -> Chọn Cập nhật để lưu hoặc chọn Trở về để trở lại trang trước

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.