Cho phép người dùng tải lên thông tin của một lượng lớn  hàng hóa chỉ một lần thao tác thông qua  file excel đã có mẫu sẵn  . Việc này giúp người dùng nhanh chóng tạo một lượng lớn hàng hóa lên trên hệ thống thay vì cách thêm mới hàng hóa  trực tiếp vào hệ thống .

Cách thực hiện : Sau khi click vào nút ” Nhập khẩu hàng hóa ” để vào màn hình , Khách hàng click vào ” lấy mẫu nhập khẩu ” để tải về  mẫu file excel có sẵn và nhập dữ liệu hàng hóa như ví dự dưới


Sau khi đã nhập dữ liệu hàng hóa , khách hàng tiếp tục tải file excel lên trên hệ thống :


Click button “Nhập khẩu” để xác nhận tải file lên.
Lưu ý : Chọn phương thức thiết lập cho bản ghi trùng theo mã hàng hóa
– Ấn Nút Bỏ qua: Nếu không muốn nhập các hàng hóa có trùng mã từ file nhập khẩu lên hệ thống
– Ấn nút Ghi đè: Nếu muốn thay thế các hàng hóa đã có trên hệ thống bằng hàng hóa từ file nhập khẩu (khi trùng mã hàng hóa )

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !