Nhập khẩu hàng tồn kho là chức năng cho phép người dùng nhập khẩu thêm hàng hóa đã có cho kho. Để nhập khẩu hàng tồn kho, người dùng thực hiện các thao tác sau:

 • Bước 1: Tại thanh menu chính người dùng nhấn chọn mục Sản phẩm  và chọn Kho hàng

 • Bước 2: Tại màn hình chính của Kho hàng, chọn Nhập khẩu hàng tồn kho

 • Bước 3:
  • Tại cửa sổ Nhập khẩu hàng tồn kho, nhấn Chọn tệp để tải tệp nhập khẩu lên. Nếu người dùng chưa có sẵn mẫu nhấn Lấy mẫu nhập khẩu, chỉnh sửa thông tin cần thiết và tiến hành chọn file đã chỉnh sửa để nhập khẩu như bình thường.
  • Nếu nhập khẩu hàng hóa vẫn còn số lượng trong kho, người dùng có hai lựa chọn:

  + Ghi đè số lượng: Bản ghi nhập khẩu sẽ thay thế số lượng của hàng tồn kho đang có

  + Cộng dồn số lượng: Bản ghi nhập khẩu sẽ cộng thêm vào  số lượng của hàng tồn kho đang có

  • Người dùng nhấn Nhập dữ liệu để tiến hành nhập khẩu tệp đã tải

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.