Nhập khẩu hợp đồng cho phép người dùng thêm nhiều thông tin hợp đồng lên hệ thống phần mềm qua file excel thay vì phải nhập trực tiếp từng hợp đồng một.

Cách thực hiệnNhập khẩu HĐ bán ra

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.