Cho phép người dùng tải lên thông tin của một lượng lớn  thông tin nhà cung cấp chỉ một lần thao tác thông qua  file excel đã có mẫu sẵn  . Việc này giúp người dùng nhanh chóng tạo một lượng lớn thông tin nhà cung cấp lên trên hệ thống thay vì cách thêm mới nhà cung cấp  trực tiếp vào hệ thống .

Cách thực hiện : Sau khi click vào nút ” Nhập khẩu nhà cung cấp” để vào màn hình , Khách hàng click vào ” lấy mẫu nhập khẩu ” để tải về  mẫu file excel có sẵn và nhập dữ liệu nhà cung cấp .

Sau khi đã nhập dữ liệu nhà cung cấp vào file , khách hàng tiếp tục tải file excel lên trên hệ thống bằng cách ấn nút ” chọn tệp ” như hình dưới .

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !