Nhập khẩu sản phẩm là chức năng cho phép người dùng nhập hàng hóa lên hệ thống bằng file excel. Để nhập khẩu sản phẩm, người dùng thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Trên thanh menu chính, người dùng nhấn module Sản phẩm, chọn Sản phẩm

  • Bước 2: Tại màn Danh mục hàng hóa chọn Nhập khẩu hàng hóa

  • Bước 3: Tại cửa sổ Nhập khẩu hàng hóa, nhấn Chọn tệp để tải tệp hàng hóa nhập khẩu lên. Nếu người dùng chưa có sẵn mẫu nhấn Lấy mẫu nhập khẩu, chỉnh sửa thông tin cần thiết và tiến hành chọn file đã chỉnh sửa để nhập khẩu như bình thường.

Nếu có bản ghi trùng khi nhập khẩu, người dùng có hai lựa chọn:

+ Bỏ qua: Bản ghi nhập khẩu trùng với bản ghi đã có sẽ không được nhập nữa 

+ Ghi đè: Bản ghi nhập khẩu sẽ được ghi đè lên bản ghi trùng  đã có trước đó trên phần mềm 

  • Bước 4: Người dùng nhấn Nhập khẩu để tiến hành nhập khẩu tệp đã tải

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.