Mục đính của việc phân loại ” Nhóm- Loại khác hàng “:  Tùy thuộc vào quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp sẽ thiết lập ra các nhóm – loại khách hàng khác nhau để hỗ trợ cho việc quản lý khách hàng thêm dễ dàng.

 Hình 8

  Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.