Google Analytics :là một công cụ phần tích website hết sức đáng tin cậy và được cung cấp bởi Google. Đây được xem là công cụ rất hiệu quả dành cho những webmaster và dành cho những người làm Seo khi muốn thống kê những thông tin về website của mình.

Form google Analytics : Khi thêm mới web form, người dùng có tích chọn  thì form đó sẽ là form google Analytics, khi khách hàng nhập các từ khóa tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm của google, và đi đến được website có tích hợp form google Analytics thì những từ khóa tìm kiếm đó sẽ tự động được đẩy về phần mềm CRMVIET trong module “Lịch sử truy cập” . Đồng thời thông tin người dùng đăng kí từ form cũng sẽ được đẩy về module “Khách hàng” của phần mềm

Form thường: Khi thêm mới web form, người dùng tích chọn , đối với form này, khi người dùng nhập từ khóa tìm kiếm thì google cũng không thể trả lại từ khóa khách hàng đã nhập tìm về cho phần mềm CRMVIET. Nhưng thông tin khách hàng đăng kí từ form sẽ vẫn được đẩy về module “Khách hàng” của phần mềm.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.