Đối với các ngành nghề có đối tượng khách hàng là các công ty, doanh nghiệp.

Thông tin khách hàng là thông tin của công ty. Ví dụ thông tin khách hàng:

– Tên khách hàng: Công ty cổ phần sản xuất nhựa PC.

Liên hệ là thông tin của người trực tiếp làm việc, người giao dịch của khách hàng. Ví dụ thông tin liên hệ:

– Người liên hệ: Nguyễn Minh Trang

– Chức vụ: Kế toán

Một khách hàng có thể có nhiều liên hệ. Người dùng có thể thiết lập check trùng số điện thoại, email của liên hệ trên phần mềm.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ