Phân loại khách hàng sẽ giúp cho nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên kinh doanh dễ dàng chăm sóc khách hàng, tiến kiệm thời gian, công sức. Tùy thuộc đặc thù của từng doanh nghiệp mà có thể phân loại khách hàng theo tiêu chí của doanh nghiệp.

Ví dụ: Phân loại theo vùng miền, theo độ tuổi, theo ngành nghề….

  • Tạo nhóm/ loại khách hàng

Mở rộng – Danh mục – Tạo loại/ nhóm khách hàng

  • Thêm mới khách hàng

Vào module khách hàng – Thêm mới – Màn hình thêm mới thông tin khách hàng hiển thị, tích  tương ứng với loại nhóm khách hàng – Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.