Việc này xảy ra do 02 nguyên nhân chính. Máy chủ hoạt động quá công suất do cài đặt nhiều ứng dụng trên máy chủ và chạy trong khoảng thời gian dài Ram CPU không giải phóng được bộ nhớ. Nguyên nhân thứ 2 có thể do dữ liệu nhiều dẫn đến CPU xử lý không kịp. Trước tiên anh chị có thể thử khởi động lại máy chủ nếu vẫn không cải thiện vui lòng liên hệ Hotline 024 7300 4666 hoặc chat trực tuyến để được Hỗ trợ bởi CrmViet