Quản lý người dùng là tính năng quản lý danh sách nhân viên có trên hệ thống, nhân viên thuộc phòng ban nào, có quyền là gì, có chỉ tiêu theo ngày/ tuần/ tháng là gì.

  • Thêm mới nhân viên

Xem hướng dẫn tại bài thêm mới nhân viên

  • Phân quyền cho nhân viên

Xem hướng dẫn tại bài phân quyền cho nhân viên

  • Ngừng hoạt động nhân viên

Khi một nhân viên nghỉ việc, quản trị sẽ ngừng hoạt động tài khoản của nhân viên đó để tránh tình trạng rò rỉ dữ liệu. Để ngừng hoạt động tài khoản nhân viên người dùng thao tác như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Mở rộng  – Quản trị – Quản lý người dùng – Sửa tương ứng với tài khoản của nhân viên muốn ngừng hoạt động – Hình 1

Hình 1

Bước 3: Màn hình sửa nhân viên hiển thị, nhấn ngừng hoạt động – Hình 2

Hình 2

Khi nhấn ngừng hoạt động, tài khoản đã chọn sẽ không đăng nhập vào hệ thống được nữa.

  • Kích hoạt tài khoản đã ngừng hoạt động

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

Bước 2: Mở rộng  – Quản trị – Quản lý người dùng – Trạng thái: Ngừng hoạt động – Tìm kiếm – Những tài khoản ngừng hoạt động sẽ được hiển thị ra – Hình 3

Hình 3

Bước 3: Màn hình sửa nhân viên hiển thị – Hình 4 – Nhấn kích hoạt

Hình 4

Khi nhấn kích hoạt tài khoản đã chọn sẽ đăng nhập được vào hệ thống

  • Đổi mật khẩu nhân viên

Muốn đổi mật khẩu nhân viên, nhấn vào đổi mật khẩu tương ứng với tài khoản cần đổi – Điền mật khẩu mới – Nhấn lưu

  • Đặt chỉ tiêu cho nhân viên

Áp dụng KPI cho nhân viên có thể đặt cho toàn bộ nhân viên, cho phòng ban hoặc cho từng nhân viên. Hướng dẫn chi tiết tại Danh sách KPI

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.