Quy trình Sale đối với ngành nghề bán lẻ

Mục đích: Hướng dẫn người dùng tạo các giao dịch (gọi điện, gặp mặt, gọi tổng đài…) cơ hội, báo giá, đơn hàng hay hợp đồng và thanh toán của sale với khách hàng

1.Tạo giao dịch 

-Giao dịch là nơi ghi lại các thông tin trong công việc của nhà phân phối bán lẻ, giao việc cho nhân viên khác và là nơi nhắc nhở những công việc cần làm của nhân viên. Giao dịch có thể gắn với một hoặc nhiều khách hàng hoặc không gắn với khách hàng nào cả. Giao dịch giúp người dùng thêm các công việc với khách hàng khi mua sản phẩm lẻ, xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng đến mua sản phẩm và dễ dàng theo dõi mức độ quan tâm của khách hàng khi quan tâm đến shop sỉ lẻ quần áo.

*Mục đích:

-Giúp người quản lý setup cho sale các công việc như gọi điện , gặp mặt,…

-Nơi ghi lại các thông tin trong công việc, giao việc cho nhân viên khác và nhắc nhở những công việc cần làm.

Giao dịch có các bước thực hiện sau:

ước 1: Vào module Kinh doanh->Giao dịch với Khách hàng

Bước 2: Nhấn nút Thêm mới

Bước 3: Màn hình hiển thị:

Nhập các thông tin cần thiết trong giao dịch. Trong đó: Tên giao dịch, Ngày bắt đầu, Hạn hoàn thành, Loại giao dịch, Trạng thái, Mức ưu tiên là bắt buộc chọn hoặc nhập

Bước 4: Nhấn nút Lưu

Bước 5 :Màn hình hiển thị :”Thêm mới thành công”

 

***Cách 2:

Bước 1:Chọn vào module khách hàng=> Click vào “khách hàng”

Bước 2:Chọn khách hàng muốn giao dịch

Bước 3: Click vào “giao dịch”=> sau đó Click vào “thêm mới”

Bước 4:Nhập các mục cần thiết => sau đó ấn “Lưu”

Bước 5 :Màn hình hiển thị :”Thêm mới thành công”

2.Tạo cơ hội:

*Mục đích:-Giúp quản lý và dự báo doanh số nhằm đưa ra kế hoạch phù hợp và đánh giá các cơ

hội để biết được tỷ lệ bán hàng thành công và thời gian kỳ vọng.

Tạo cơ hội gồm các bước sau:


2.1.Thêm mới cơ hội

Bấm vào module “Kinh doanh”->Cơ hội

Bấm vào “Thêm mới”

 

Nhập các thông tin của cơ hội.Trong đó: số cơ hội, tên cơ hội, ngày kỳ vọng , chủ sở hữu, giai đoạn,Tên khách hàng….là bắt buộc.Và các trường bắt buộc được đánh dấu (*) bên cạnh trường đó.

Bấm Lưu để Thêm mới Cơ hội thành công

2.2.Sửa cơ hội

-Bấm vào thông tin cơ hội->Bấm nút “Sửa”

Màn hình hiển thị :

Bấm “Cập nhật” thành công.

3.Báo giá cho khách hàng khi Khách hàng muốn mua sản phẩm quần áo

Mục đích:   – Báo giá đến khách hàng thông tin giá cả của tất cả hàng hóa: Quần áo mùa hè,quần áo mùa đông…mà khách hàng đang có nhu cầu lấy lẻ quần áo của shop

-Giúp lưu trữ toàn bộ báo giá trên CRM, tại đây bạn có thể theo dõi và tìm kiếm một báo giá bất kỳ một cách dễ dàng, nhanh chóng.

Sinh báo giá gồm các bước thực hiện như sau:

=>Hiển thị màn hình Thêm mới báo giá

-Nhập các thông tin bắt buộc


-Sau khi thực hiện từ 1->4 đã xong. Bấm vào Lưu giao diện hiển thị như sau:


Đây là thông tin báo giá đối với khách hàng mua quần áo của shop

4.Sinh đơn hàng khi khách hàng muốn đặt quần áo 

Mục đích: Sinh đơn hàng cho thấy được ta có thể đáp ứng được hay là không được các số lượng sản phẩm mà khách hàng yêu cầu đặt.

Từ thông tin báo giá cũng có thể sinh ra đơn hàng.

Sinh đơn hàng gồm các bước thực hiện sau:

 

Bước 1: Chọn vào dấu (….) =>  Click vào “Sinh đơn hàng”

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin => Click vào “Lưu”

Sau khi bấm “Lưu”  màn hình sẽ hiển thị như sau:

5.Sinh Hợp đồng 

Mục đích: Giusp kiểm soát được tình trạng thanh toán, công nợ, tỷ lệ lãi lỗi,tiến trình thực hiện hợp đồng…

Sinh hợp đồng gồm các bước thực hiện như sau:

Sau khi thêm mới đơn hàng thành công->Bấm “Sinh hợp đồng”

-Bấm “Lưu”. Giao diện hiển thị “Thêm mới thành công” như sau: