Tính năng phân quyền trên phần mềm CRMVIET giúp cho người dùng bảo mật dữ liệu, tránh bị mất thông tin khách hàng. Với quyền phân quyền cho nhóm: cho phép người dùng được phân các nhóm quyền cho người dùng khác. Thường admin và quản lý sẽ có quyền phân quyền cho nhóm

Thiết lập quyền phân quyền nhóm:

Vào Cài đặt (Bánh răng)->Chọn Nhóm quyền-> Ở phần chọn quyền tích chọn phân quyền cho nhóm ->Chọn Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.