Mô tả chức năng

Phần mềm CRMVIET cho phép phân quyền người dùng để bảo mật dữ liệu thông tin khách hàng. Mỗi một phòng ban sẽ có ít nhất một người làm chủ nhóm. Thông qua quyền xem thông tin và các giao dịch, hợp đồng với khách hàng của các nhân viên cấp dưới trong cùng một phòng ban, chủ nhóm có thể biết được số lượng khách hàng và tình hình, vấn đề mỗi khách hàng của mỗi nhân viên trong phòng ban của mình nhưng vẫn không xem được các thông tin liên lạc như email, số điện thoại của khách hàng khi tích chọn tính năng Quyền xem số điện thoại, email cấp dưới trong nhóm quyền đó.

Cách thực hiện:

Chọn Cài đặt (Bánh răng)->Nhóm quyền->Tich chọn nhóm quyền xem email cấp dưới, xem sdt cấp dưới

-Xem số điện thoại cấp dưới – Hình 1


Hình 1

-Xem email cấp dưới

Hình 2

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.