Một khách hàng tháng 11 kí một hợp đồng mua 100 hàng hóa khác nhau. Tháng 12, khách hàng lại mua 100 hàng hóa đó. Việc tạo lại hợp đồng giống hoặc gần giống những hợp đồng đã có trên phần mềm mất rất nhiều thời gian. Tính năng sao chép hợp đồng giúp người dùng tiết kiệm đươc thời gian và công sức.

Khi sao chép hợp đồng, sẽ sinh ra một hợp đồng giống hệt hợp đồng được sao chép, khi đó người dùng có thể thay đổi khách hàng, sửa lại số lượng hàng hóa, thêm, xóa hàng hóa.

  • Sao chép hợp đồng

Để sao chép hợp đồng, người dùng thao tác như sau:

Bán hàng – Hợp đồng bán ra – Nhấn vào số hợp đồng muốn sao chép – Màn hình chi tiết hợp đồng hiển thị, nhấn sao chép.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.