Cơ hội giúp người dùng đánh giá, dự báo về doanh số, các cơ hội, thất bại để có các chiến lược phù hợp. Để giúp người dùng nhanh chóng tìm được các cơ hội, CRMVIET cho phép người dùng search cơ hội theo nhiều tiêu chí.

B1: Trong màn hình tiêu chí lọc cơ hội, người dùng có thể search cơ hội theo nhiều tiêu chí: số cơ hội, tên cơ hội, người tạo, khách hàng, giai đoạn, khoảng ngày bắt đầu, khoảng ngày kỳ vọng.

tìm kiếm cơ hội

B2: Chọn Tìm kiếm.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.