Tính năng sinh phiếu xuất từ hợp đồng giúp cho người dùng tiết kiệm thời gian, công sức, không cần tạo lại phiếu xuất với những hàng hóa có trong hợp đồng.

  • Sinh phiếu xuất từ hợp đồng

Để sinh phiếu xuất từ hợp đồng, người dùng thao tác như sau: Bán hàng – Hợp đồng bán ra – Nhấn vào số hợp đồng muốn sinh phiếu xuất – Màn hình chi tiết hợp đồng hiển thị, nhấn sinh phiếu xuất – Sửa lại số lượng hàng hóa muốn xuất – Lưu

Lưu ý: Số lượng hàng hóa của mỗi lần xuất phải nhỏ hơn hoặc bằng số lượng còn lại của hàng hóa trong hợp đồng. Hợp đồng có thể tạo nhiều phiếu xuất.

  • Xem số lượng hàng hóa đã xuất 

Bán hàng – Hợp đồng bán ra – Nhấn vào số hợp đồng muốn xem số lượng hàng hóa đã xuất bao nhiêu – Màn hình chi tiết hợp đồng hiển thị, nhấn vào tab hàng hóa, những hàng hóa xuất hết sẽ hiển thị màu xanh,  và hiển thị cột số lượng hàng hóa đã xuất

  • Xem số phiếu xuất của hợp đồng

Bán hàng – Hợp đồng bán ra – Nhấn vào số hợp đồng muốn xem hợp đồng đã có những phiếu xuất nào – Màn hình chi tiết hợp đồng hiển thị, nhấn vào tab phiếu xuất

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.