Trong quá trình thực hiện chiến dịch người dùng có thể sẽ có nhiều ý tưởng bổ sung hay thay đổi định hướng ,mục tiêu thực hiện,… Để giúp người dùng cập nhật lại những thông tin chiến dịch bị thay đổi thì tính năng “Sửa chiến dịch” của module “Chiến dịch” sẽ đáp ứng nhu cầu đó.

Để sửa chiến dịch người dùng cần thực hiện các bước sau:

Cách 1: Marketing – Chiến dịch – Nhấn hành động sửa – Cập nhật thông tin chiến dịch – Cập nhật.

Cách 2: Marketing – Chiến dịch – Nhấn vào tên chiến dịch – Nhấn nút “Sửa” – Cập nhật thông tin chiến dịch – Cập nhật.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.