Cơ hội giúp người dùng đánh giá, dự báo về doanh số, các cơ hội, thất bại để có các chiến lược phù hợp. Sửa cơ hội là tính năng giúp người dùng thay đổi các thông tin, giai đoạn( đang trong giai đoạn quan tâm, đàm phán,…),…

B1: Chọn Bán hàng -> Chọn Cơ hội -> Chọn Cơ hội muốn sửa:

Sửa cơ hội

B2: Chọn Sửa:

Sửa cơ hội

Sửa thông tin trong cơ hội.

B3: Nhấn Cập nhật để thay đổi thông tin cơ hội, nhấn Trở về để không thay đổi cơ hội đó và quay lại màn hình trước.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.