Nếu người liên hệ của nhà cung cấp bất kì có sự thay đổi về thông tin thì sẽ tiến hành sửa chữa thông tin.

Cách sửa thông tin liên hệ nhà cung cấp như sau:

  • Bước 1: Click vào dấu ba chấm -> Nhà cung cấp -> Liên hệ nhà cung cập

 

  • Bước 2: Click chọn vào người liên hệ bất kì.
  • Bước 3: Click vò button Sửa

  • Bước 4: Tiến hành sửa thông tin như mong muốn người dùng.
  • Bươc 5: Click button cập nhật

Như vậy thông tin khách hàng sẽ được sửa theo ý muốn của người dùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.