Sửa lỗi hệ thống : Sau khi nâng cấp phần mềm, một số thông tin dữ liệu giữa bản cũ và bản mới có thể bị sai lệch nhau thì sửa lỗi hệ thống chính là một chức năng của phần mềm giúp dùng sửa nhanh những lỗi đó.

Các bước thực hiện :

Nhấn vào  -> Nhấn chọn “Sửa lỗi hệ thống” -> Nhấn chọn module cần sửa lỗi.

 • Cập nhật giao dịch : Chuyển tên giao dịch từ dạng html sang dạng text và lưu vào trường text
 • Sửa lỗi null hệ thống: Sửa lỗi dữ liệu trống
 • Sửa số lượng hàng tồn : Dựa vào phiếu nhập, phiếu xuất hàng hóa để tính lại số lượng hàng tồn kho => Đưa kết quả về mục “Tra cứu hàng tồn”
 • Sửa nợ hiện tại của khách hàng: Dựa vào phiếu thu, phiếu chi , hợp đồng để tính toán lại nợ cho khách hàng.
 • Sửa tiền nợ hợp đồng bán ra : Dựa vào thanh toán hợp đồng bán ra để tính toán lại công nợ cho hợp đồng.
 • Sửa tiền nợ cho hợp đồng mua vào : Dựa vào thanh toán hợp đồng mua vào để tính lại công nợ cho hợp đồng.
 • Sửa tiến độ thanh toán : Dựa vào tiến độ thanh toán mà khách hàng tạo trong mỗi hợp đồng để tính toán.
 • Sửa sổ quỹ tiền mặt: Dựa vào phiếu thu, phiếu chi để tính toán lại số tiền trong sổ quỹ
 • Sửa tài khoản ngân hàng: Dựa vào thu chi ngân hàng, chuyển khoản để tính toán lại số tiền trong tài khoản.
 • Sửa lỗi hình ảnh cho hàng hóa: Cập nhật ảnh hàng hóa cho hàng hóa trong hợp đồng, báo giá, đơn hàng,..
 • Sửa danh sách hàng hóa : Phân lại nhóm khách hàng trong các tab mới, quan tâm, đã kí, tạm ngừng, khác.

Chú ý: Trước khi sửa lỗi hệ thống người dùng cần phải cập nhật hệ thống trước.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ