Tính năng nhà cung cấp cho phép người dùng sửa hoặc update thông tin của nhà cung cấp.

Các bước thực hiện sửa nhà cung cấp như sau:

  • Bước 1: Click vào biểu tượng Dấu ba chấm -> Chọn nhà cung cấp.

  • Bước 2: Click vào tên của nhà cung cấp bất kì.

 

  • Bước 3: Click vào button sửa.

  • Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin muốn sửa.
  • Bước 5: Sau khi sửa xong click button Cập Nhật .

Thông báo cập nhật thành công thông tin sẽ được sửa theo ý muốn của người dùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.