Cho phép người dùng sửa, hoặc update thêm  thông tin các khách hàng.

Cách thực hiện  : Để sửa thông tin của khách hàng ,người dùng nhấp chọn vào tên Khách Hàng cần sửa ( Hoặc chọn nút trên dòng khách hàng tương ứng ) . Nhấn nút sửa trên màn hình .

Nhập các thông tin cần sửa và Ấn nút  để lưu lại thông tin khách hàng .


Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !