Nhân viên kinh doanh A ký một hợp đồng bán 100 chiếc máy tính. Trong hợp đồng có thỏa thuận số tiền thanh toán sẽ được chia làm 2 lần, trả trước 50 % khi ký kết hợp đồng và trả 50% còn lại khi nhận được hàng. Tính năng tiến độ thanh toán trong hợp đồng sẽ giúp nhân viên kinh doanh tạo ra các tiến độ thanh toán trong hợp đồng, đến thời điểm tiến độ thanh toán của hợp đồng cần phải thực hiện sẽ được nhắc trên màn hình trang chủ.

  • Thêm mới tiến độ thanh toán trong hợp đồng

Bán hàng – Hợp đồng bán ra – Nhấn vào số hợp đồng tương ứng cần thêm tiến độ thanh toán trong hợp đồng – Màn hình chi tiết hợp đồng hiển thị, nhấn vào tab tiến độ thanh toán – Thêm mới – Màn hình thêm mới tiến độ thanh toán hiển thị, điền các trường bắt buộc (*) và các trường khác – Nhấn lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.