Tag: Báo giá

Sinh cơ hội, sinh đơn hàng, hợp đồng từ báo giá
Danh mục: Kinh doanh;

Báo giá: Là gửi khách hàng thông tin giá cả của tất cả  hàng hóa mà khách hàng đang có nhu cầu mua. Sau khi gửi báo giá và nhận lại được phản hồi của khách hàng, người dùng sẽ sinh ra cơ hội để lưu trữ lại thông tin phản hồi đó, và đánh […]

Hướng dẫn sử dụng Module Báo giá
Danh mục: Kinh doanh;

Báo giá gồm các thông tin cho việc chào bán hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng trong các cơ hội bán như giá, số lượng và các điều khoản. Báo giá có thể được tạo cho một cơ hội, và được tự động lưu vào dữ liệu của khách hàng trong mục Báo […]