Tag: Chiến dịch

Ý nghĩa cột Click
Danh mục: Marketing;

Khi khách hàng tìm kiếm đến website của người dùng  từ những nguồn trang khác nhau như google, facebook,… và chọn vào xem website, website đó phải chứa form đăng kí tham gia vào chiến dịch. Hành động ghé thăm và chưa cần đăng kí sẽ tham gian chiến dịch hay không thì hành động […]

Thay đổi trạng thái khách hàng trong chiến dịch
Danh mục: Marketing;

Thay đổi trạng thái khách hàng trong chiến dịch: Là việc người dùng cập nhật trạng thái cho khách hàng theo đúng sự xác nhận của khách hàng . Từ đó giúp cho việc gửi sms, gửi email cho khách hàng trong chiến dịch được đảm bảo chính xác, không bị bỏ sót khách hàng. […]

Trạng thái khách hàng chiến dịch
Danh mục: Marketing;

Trạng thái khách hàng trong chiến dịch là trạng thái mà người dùng cập nhật vào cho khách hàng, hoặc trạng thái được trả về khi khách hàng bấm các phím đã cài đặt ở chức năng cuộc gọi tự động trong chiến dịch. Trạng thái “Đăng kí” : Là trạng thái đầu tiên khi […]

Xuất khẩu khách hàng chiến dịch
Danh mục: Marketing;

Xuất khẩu khách hàng chiến dịch : Xuất danh sách khách hàng ra theo bản mẫu,sau đó người dùng có thể download về và in ra. Việc này sẽ giúp người dùng quản lí, tổng kết báo cáo việc có bao nhiêu khách hàng thực tế tham gia chiến dịch, bao nhiêu khách hàng đăng […]

Gọi tự động trong chiến dịch
Danh mục: Marketing;

Gọi tự động trong chiến dịch là một tính năng mới được kết hợp giữa phần mềm CRM với tổng đài eSMS . Với tính năng này khách hàng sẽ nhận được cuộc gọi với nội dung là những kịch bản đã được người dùng thiết kế sẵn. Kết quả nhận về sẽ biết được […]

Ý nghĩa các con số trong chiến dịch
Danh mục: Marketing;

Ngân sách chiến dịch: Là số tiền mà người dùng dự định bỏ ra để đầu tư thực hiện chiến dịch. Doanh thu kì vọng chiến dịch: Là số tiền lợi nhuận mong muốn được thu về mà người dùng đặt ra sau khi chiến dịch kết thúc. Chi phí chiến dịch : Là số […]

Ý nghĩa các thuật ngữ trong chiến dịch
Danh mục: Marketing;

Người thực hiện chiến dịch : Đó là người được giao trách nhiệm phụ trách làm các công việc trong chiến dịch đó, người thực hiện sẽ được phép nhìn thấy  những khách hàng do mình là chủ sở hữu và những khách hàng của nhân viên cấp dưới, thêm các khoản chi trong chiến […]

Gửi sms trong chiến dịch
Danh mục: Marketing;

Gửi sms trong chiến dịch đó là một công việc mà người dùng cần phải làm để thông báo cho khách hàng biết về nội dung những sự kiện, thời gian địa điểm tổ chức các sự kiện sẽ diễn ra trong chiến dịch. Các bước tạo gửi sms trong chiến dịch: Marketing -> Chiến […]

Gửi email trong chiến dịch
Danh mục: Marketing;

Gửi email trong chiến dịch là một hình thức chăm sóc khách hàng rất cần thiết của nhân viên marketing đối với những khách hàng tham gia chiến dịch, việc gửi email sẽ giúp người dùng  giới thiệu về những sự kiện sẽ diễn ra trong thời gian thực hiện chiến dịch, mục đích thực […]

Lọc và tìm kiếm trong chiến dịch
Danh mục: Marketing;

Lọc và tìm kiếm trong chiến dịch là tính năng giúp người dùng tìm kiếm lại một chiến dịch đã có trong danh sách chiến dịch của khách hàng hoặc tìm kiếm ra khách hàng tham gia trong một chiến dịch cụ thể nào đó. Việc tìm ra một chiến dịch trong danh sách chiến […]

Xóa chiến dịch
Danh mục: Marketing;

Một chiến dịch Marketing phải được lên ý tưởng trước thời gian bắt đầu một khoảng thời gian, vì vậy có thể đến khi bắt đầu thực hiện thì sẽ có rất nhiều thay đổi cả về ý tưởng, mục tiêu, chi phí, doanh thu kì vọng,…Thay cho việc sửa chiến dịch thì người dùng […]

Sửa chiến dịch
Danh mục: Marketing;

Trong quá trình thực hiện chiến dịch người dùng có thể sẽ có nhiều ý tưởng bổ sung hay thay đổi định hướng ,mục tiêu thực hiện,… Để giúp người dùng cập nhật lại những thông tin chiến dịch bị thay đổi thì tính năng “Sửa chiến dịch” của module “Chiến dịch” sẽ đáp ứng […]