Tag: Công việc

Hướng dẫn sử dụng – Báo cáo công việc
Danh mục: Marketing;

CRMVIET hướng dẫn khách hàng sử dụng module báo cáo công việc. 1. BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG VIỆC B1: Đăng nhập ->Báo cáo -> Báo cáo công việc -> Báo cáo tổng hợp công việc B2: Chọn phòng ban hoặc trạng thái muốn xuất B3: Nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo -> […]