Tag: điểm thưởng

Điểm thưởng
Danh mục: CrmViet On Premise 2.2; Hướng dẫn sử dụng;

Điểm thưởng áp dụng cho cơ chế tích và đổi điểm cho các hợp đồng thanh toán của khách hàng. Dựa trên giá trị hợp đồng của khách hàng để tích điểm và chiết khấu giá trị thanh toán thông qua đổi điểm thưởng. Thiết lập điểm thưởng: Bước 1: Click icon trên thanh menu, chọn […]