Tag: giao dịch với khách hàng

Quy trình Sale
Danh mục: Ứng dụng CRMVIET theo ngành nghề;

Mục đích quy trình Sale: Hướng dẫn người dùng tạo các giao dịch (gọi điện, gặp mặt, gọi tổng đài…) cơ hội, báo giá, đơn hàng hay hợp đồng và thanh toán của sale với khách hàng. 1.Tạo giao dịch Giao dịch là nơi ghi lại các thông tin trong công việc của Spa , […]