Tag: Hàng hóa

Đường dẫn ảnh
Danh mục: Kế toán;

Để giúp người dùng có thể phân biệt nhiều hàng hóa khác nhau, phần mềm cho phép người dùng có thể tải ảnh bằng đường link ảnh sản phẩm trên web Ở phần thêm mới hàng hóa, người dùng copy đường link ảnh và paste vào đường dẫn ảnh -> chọn Lưu thông tin hàng […]

Hình ảnh trong hàng hóa
Danh mục: Kế toán;

Hàng hóa là module lưu giữ các thông tin sản phẩm của doanh nghiệp. Khi nhập một loại sản phẩm của nhiều nhà cung cấp khác nhau, CrmViet cho phép người dùng tải các hình ảnh của sản phẩm giúp người dùng tiết kiệm thời gian trong tìm kiếm sản phẩm Các bước thêm ảnh […]

Giá xuất
Danh mục: Kế toán;

Giá xuất là giá bán cho khách hàng của doanh nghiệp. Giá xuất được tính tự động qua giá nhập và tỷ lệ chênh lệch Tỷ lệ chênh lệch = ( giá xuất – giá nhập)/ giá nhập * 100% Với từng phân cấp khách hàng, giá xuất cho từng cấp độ khách hàng sẽ […]

Ý nghĩa của hàng hóa – sản phẩm – dịch vụ
Danh mục: Kế toán;

Hàng hóa là module cho phép người dùng tạo ra các danh sách sản phẩm và các thông tin liên quan đến sản phẩm như tên hàng hóa, mã hàng hóa, serial, xuất xứ, nhà sản xuất, kích thước, giá xuất, giá nhập, bảo hành, mô tả. Module hàng hóa giúp nhân viên kinh doanh, […]

Giá nhập
Danh mục: Kế toán;

Giá nhập là giá của hàng hóa nhập từ nhà cung cấp Tùy theo quy trình kinh doanh của mỗi công ty, giá nhập có thể được tính trong lãi lỗ hợp đồng. Khi tích chọn giá nhập trong thiết lập quy trình thì lãi lỗ hợp đồng sẽ tính theo công thức với giá […]

Tỷ lệ chênh lệch
Danh mục: Kế toán;

Tỷ lệ chênh lệch là tỷ lệ giữa giá nhập và giá xuất, khi nhập tỉ lệ chênh lệch người dùng chỉ cần nhập giá nhập, phần mềm sẽ tự động tính giá xuất theo tỷ lệ chênh  lệch Tỷ lệ chênh lệch = ( giá xuất – giá nhập)/ giá nhập * 100% Các […]

Phiếu xuất
Danh mục: Kế toán;

Khi cần xuất hàng hóa, người dùng sử dụng tính năng phiếu xuất để lưu giữ thông tin xuất hàng gồm thời gian, thông tin hàng hóa và số lượng xuất, thông tin người nhận hàng, thông tin người giao hàng Người dùng có thể tạo phiếu xuất cho khách hàng có sẵn trên phần […]

Phiếu nhập
Danh mục: Kế toán;

Khi cần nhập hàng từ nhà cung cấp, người dùng sử dụng tính năng phiếu nhập để lưu giữ thông tin nhập hàng gồm thời gian, thông tin hàng hóa và số lượng nhập, thông tin nhà cung cấp và kho nhập. Phiếu nhập ở trạng thái chưa xác nhận: hàng hóa chưa được tính […]

Chuyển kho
Danh mục: Kế toán;

Chuyển kho là tính năng cho phép người dùng có thể chuyển hàng từ kho này sang kho khác Ví dụ: Khi kho 1 hết hàng mà kho 2 vẫn còn hàng, quản lý kho có thể làm phiếu chuyển kho từ kho 2 sang kho 1 và số lượng hàng hóa trong 2 kho […]

Báo cáo chi tiết tồn kho
Danh mục: Kế toán;

Báo cáo chi tiết tồn kho: là báo cáo thể hiện chi tiết số lượng hàng hóa tồn kho, số lượng hàng hóa nhập, xuất theo thời gian nhập, xuất hàng hóa. Các bước xuất báo cáo chi tiết xuất nhập tồn: Chọn Báo cáo -> Chọn Báo cáo kho -> Chọn Báo cáo chi tiết […]

Kho hàng
Danh mục: Kế toán;

Kho hàng: Là nơi lưu trữ toàn bộ hàng hóa của đơn vị kinh doanh. Hàng hóa sẽ được phân chia vào các kho phù hợp với quy trình của mỗi doanh nghiệp Thêm mới kho hàng Để thêm mới kho hàng: Chọn Kho hàng -> Chọn Thêm mới -> Điền các thông tin về […]

Thiết lập cột trong màn hình hàng hóa
Danh mục: Kế toán;

Thiết lập cột trong màn hình hàng hóa: cho phép hiển thị những cột thông tin nào của hàng hóa ra ngoài màn hình chính Các bước thực hiện: Chọn  -> chọn Thiết lập quy trình -> chọn Sửa quy trình chính -> Tích chọn  các thông tin của hàng hóa muốn hiển thị trong hợp […]