Tag: khách hàng chung

Khách hàng chung
Danh mục: CrmViet On Premise 2.2; Hướng dẫn sử dụng;

Khách hàng chung là khách hàng mà toàn bộ nhân viên có trên hệ thống đều được nhìn thấy thông tin của khách hàng.  Lưu ý: Các điều kiện thiết lập Khách hàng chung không liên quan đến nhau. 1. Thiết lập tự động khách hàng chung – Bước 1: Tại thanh menu chính, người dùng […]